Neden Eğitimde Geleceği Düşünüyoruz?

Neden Eğitimde Geleceği Düşünüyoruz?

BAŞLARKEN

Yurttaşların dörtte üçünün eğitim sisteminden rahatsız olduğu, gözle görülür yoğunlukta eğitim ve kültür sorunlarının yaşandığı böylesi bir dönemde, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ile birlikte 16-17-18 Nisan’da gerçekleştireceğimiz “Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek” temalı bu sempozyumun ülkemizin düşün dünyasında zenginlikler üretmesini bekliyoruz. Hâlâ aşılamayan bir toplumsal değişim projesi olan Köy Enstitüleri’nin, günümüzdeki karşılığını bulup, yeni bir eğitim reformunu tartışmayı önemsiyoruz.

Cumhuriyetin kurucu iradesi, ışıklı bir gelecek için eğitimin önemini kavramış ve bu bağlamda, yenilikçi eğitimcilerle aşılması güç ve tamamen bize, yurdumuzun 1940’lı yıllardaki ihtiyaçlarına cevap veren bir sistemi başarıyla sürdürmüştü. Yazık ki “muassır medeniyet seviyesine”e ulaşma hedefinde, geniş bir pencere olan Köy Enstitüleri, eğitim sistemimizi bugün de içinden çıkılamaz hale getiren kadroların öncüleri tarafından kapatılarak yok edildi.

Burada bir kez daha, Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’u saygıyla anarken, sempozyuma emek veren, katkı sağlayan tüm katılımcılara, dostlara, Balçova Halkı adına teşekkür ediyorum.

Mehmet Ali Çalkaya
Balçova Belediye Başkanı